خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : دنیای هوشمند

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دنیای هوشمند

مد‌یر‌یت هوشمندانه مدارس یک ضر‌‌ورت ا‌جتنا‌‌ب ناپذ‌یر!

وب سایت سهرورد - دکتر احمد محمدی

درهر لحظه از زمان دنیا هوشمندتر از قبل می شود. روزی نیست که خبرهای جدید از فناوری ها و نرم افزارهای نوین در دنیا مخابره نشود. در این بین آموزش نیز دیگر مسیری سنتی خود را طی نمی کند. روشهای نرم افزاری جدید کیفیت آموزش را صد چندان کرده است …

بیشتر بخوانید »